രാഷ്ട്രീയമല്ല രാഷ്ട്രമാണ് വലുത്, ചൈനക്ക് വേണ്ടി ഇന്ത്യക്ക് എതിരെ കുരയ്ക്കുന്ന നേപ്പാളിനെയാണ് ആദ്യം നിലക്ക് നിർത്തേണ്ടത്

0
46

നേപ്പാളിനെ എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും നൽകി വളർത്തി കൊണ്ട് വന്നവരാണ് ഇന്ത്യ,പാല് കൊടുത്ത കൈക്കു തന്നെ കൊത്തിയത് പോലെയായി നേപ്പാൾ ഇന്ത്യയോട് ചെയ്തത് ചൈനക്ക് വേണ്ടി കുരയ്ക്കുന്ന നേപ്പാളിനെയാണ് ആദ്യം ഇന്ത്യ നിലക്ക് നിർത്തേണ്ടത് ഭാരതീയർ എന്ന ഒരൊറ്റ ചിന്തയിൽ സൈന്യത്തിന് പൂർണ്ണ പിന്തുണയാണ് നേപ്പാളിന്‌ എല്ലാ സഹായവും നൽകി ലോകത്തിന് മുന്നിൽ ഒരു നേപ്പാൾ എന്ന ഒരു രാജ്യം ഉണ്ട് എന്ന് ഉയർത്തി കാട്ടിയത് ഇന്ത്യ ആയിരുന്നു സാമ്പത്തികമായി എല്ലാ സഹായങ്ങളും നൽകിയതും ഇന്ത്യ ആയിരുന്നു, ആ നേപ്പാൾ ആണ് ചൈനക്ക് വേണ്ടി ഇന്ത്യയെ ചൊറിയാൻ വന്നത് ആദ്യം തിരിച്ചടി നൽകേണ്ടത് നേപ്പാളിനാണ്,ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാഭിമാനത്തെയോ ഒരു തരി മണ്ണോ തട്ടിയെടുക്കാൻ ഒരാളെയും ഇന്ത്യൻ ജനത സമ്മതിക്കില്ല

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here