സഫറിലെ അവസാന രാത്രിയിൽ നാം ചൊല്ലേണ്ട മഹത്തായ ദിഖ്‌ർ

0
113

സഫറിലെ അവസാന രാത്രിയായ ഇന്ന് ഈ ശ്രേഷ്ഠമായ ദിഖ്‌റുകൾ ചൊല്ലിയാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഒട്ടനവധി അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് മറക്കാതെ ചൊല്ലുക

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here