വളരെ മഹത്തായ ഈ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുവാൻ മറക്കരുത്

0
419

കടങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവർ നമ്മളിൽ ആരും തന്നെ ഉണ്ടാകില്ല, കടങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് മഹത്തായ ഒരു സ്വലാത്ത് ഇതാ,റജബിലെ ഈ അനുഗ്രഹീതമായ നിമിഷങ്ങളിൽ ചൊല്ലാൻ മറക്കരുത്

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here