വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ചെറിയ ഒരു സൂറത്ത്

0
1955

അല്ലാഹുവിന്റെ മാസമാണ് റജബ്, മറ്റുള്ള ഒരു മാസങ്ങളിലും ഇല്ലാത്ത ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ദുആ കൊണ്ടാണ് ഈ മാസത്തെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്,റജബ് മാസത്തിൽ നാം പതിവാക്കേണ്ട മഹത്തായ ഒരു സൂറത്ത്

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here