വിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ അല്ലാഹു പറഞ്ഞ എല്ലാവിധ അനുഗ്രങ്ങളും നിറഞ്ഞ നാട്

0
821

അല്ലാഹു ഒരു നാടിനു നൽകിയ അനുഗ്രഹം ഈച്ചയും കൊതുകും ഒന്നുമില്ലാത്ത സംശുദ്ധമായ ഒരു നാടിനെ കുറിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്, ആരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ആ നാടിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ കേട്ട് നോക്കൂ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here