വളരെ വലിയ ശ്രേഷ്തതയുള്ള സ്വലാത്, ചൊല്ലിയാൽ ജീവിതത്തിൽ വളരെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും

  0
  385

  ഇഷാ മഗ്‌രിബിന്‌ ഇടയിൽ ഈ ചെറിയ സ്വലാത്ത് പത്തു തവണ ചൊല്ലിയാൽ ലഭിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ വളരെ വലുതാണ്, നമ്മുടെ മക്കൾക്കും നാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ശ്രേഷ്ഠമായ സ്വലാതാണ് ഇത്, ഇന്ന് തന്നെ പഠിച്ചു ജീവിതത്തിൽ പതിവാക്കി കൊള്ളൂ ജീവിതത്തിൽ വളരെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്കു കാരണമാകും ഈ ശ്രേഷ്ഠമായ സ്വലാത്ത്

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here