കർഷിക നിയമത്തെ അനുകൂലിക്കുന്ന ബിജെപി നേതാക്കളെ തടയാൻ കർഷകർ

0
143

കേന്ദ്ര സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ ജൂൺ അഞ്ചിന് കൊണ്ടു വന്ന കാർഷിക പരിഷ്കരണ നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കും വരെ സമര മുഖത്തുണ്ടാകും എന്നു പ്രഖ്യാപിച്ച കർഷക സംഘടനകൾ ഇനി ബിജെപി നേതാക്കളെ റോഡിൽ തടയും, ആ സമര മുറ ഹരിയാനയിൽ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു,

മാസങ്ങളായി കർഷകർ തെരുവിൽ സമരം നടത്തുമ്പോഴും അത് കണ്ടില്ലന്നു നടിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചെയ്യുന്നത്, സമരത്തെ പൊളിക്കുവാൻ പല മാർഗ്ഗങ്ങളും കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തിയെങ്കിലും അതൊന്നും വിജയത്തിലെത്തിയില്ല കർഷകരുടെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ പോലും ചെവി കൊള്ളാത്ത കേന്ദ്ര സർക്കാർ കർഷകരോട് യാതൊരു വിധ ദാക്ഷിണ്യവും കാണിച്ചിരുന്നില്ല, എന്നാൽ ഇനി ബിജെപി നേതാക്കളെ തന്നെ റോഡിൽ തടയാൻ ആണ് കർഷക സംഘടനകളുടെ തീരുമാനം, അത് ഹരിയാനയിൽ അവർ ആരംഭിച്ചു കഴിയുകയും ചെയ്തു

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here