മിഷൻ യുപി പ്രഖ്യാപിച്ചു കർഷകർ, പുതിയ സമര വീര്യം

0
141

രാജ്യത്തിന്റെ നട്ടെല്ലാണ് കർഷകർ എന്നു ബിജെപി സർക്കാരുകൾ പറയുമ്പോഴും വിവാദ കാർഷിക നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കാൻ തയ്യാറാകാത്ത ബിജെപിയെയും അവർ നയിക്കുന്ന സർക്കാരിനെയും ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ കർഷക സംഘടനകൾ,

അടുത്ത വർഷം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന യുപിയിൽ യോഗി ആദിത്യനാഥ്‌ സർക്കാരിന്റെ പരാജയത്തിന് മിഷൻ യുപി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് കർഷകർ, മാസങ്ങളായി തെരുവിൽ സമരം ചെയ്യുമ്പോഴും രാജ്യത്തെ അന്നം മുട്ടാതിരിക്കുവാൻ അവർ പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്, ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ സമരം ചെയ്യുന്ന കർഷക സമരത്തെ കണ്ടില്ലന്ന ഭാവം നടിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെയും അവർ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ബിജെപിയെയും രാഷ്റ്റ്രീയമായി നേരിടാനാണ് കർഷക സംഘടനകളുടെ നീക്കം

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here