നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള വളരെ വിലപ്പെട്ട അറിവ്, ഇത് നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്

0

മറവി മനുഷ്യ സഹജമാണ്, നിസ്കാരത്തിൽ നമുക്ക് സംശയം വന്നാൽ, ഫാത്തിഹ ഓതുമ്പോൾ അതിൽ സംശയം വന്നാൽ, വുളുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ സംശയിച്ചാൽ ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഇബാദത്തുകൾ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുവാൻ നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വളരെ വിലപ്പെട്ട അറിവ്, മറവി മനുഷ്യന്റെ കൂടെപ്പിറപ്പാണ് പലപ്പോഴും പല കാര്യത്തിലും മറവി നമ്മളെ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാറുണ്ട്,എന്നാൽ ഇന്ന് മുതൽ ഈ കാര്യം ജീവിതത്തിൽ പഠിച്ചു വെച്ച് കൊള്ളൂ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here