ആഗ്രഹസഫലീകരണത്തിനു വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു സൂറത്ത്

0

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏതൊരാവശ്യത്തിനും വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പ്രധിവിധിയുണ്ട്,വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ശ്രേഷ്ഠമായ ഈ ആയത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പാരായണം ചെയ്തു നോക്കൂ ഫലം ഉറപ്പാണ്, മഹാന്മാർ തങ്ങളുടെ കിതാബുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേർക്ക് ഫലം ലഭിച്ച വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ആയത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ഏതൊരു ആഗ്രഹവും നേടിയെടുക്കാം,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here