ഈ ചെറിയ അല്ലാഹുവിന്റെ ഇസ്മു കൊണ്ട് നേടാം ഒരുപാട് മഹത്വങ്ങൾ

0
361

ജീവിതത്തിൽ വളരെയെറിയ വിലപ്പെട്ട ഒരു മഹത്തായ ഇസ്മു,ഒരുപാടു പേരുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയ അല്ലാഹുവിന്റെ അസ്മ ഉൽ ഹുസ്നയിൽ പെട്ട വളരെ ചെറിയ ഇസ്മു, ഇന്ന് മുതൽ ജീവിതത്തിൽ പതിവാക്കി കൊള്ളൂ,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here