ഇന്ന് മുതൽ എന്ത് പാചകം ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ ഒരു ചെറിയ സൂറത്ത് പാരായണം ചെയ്തു നോക്കൂ,

0
258

ഒരുപാട് പ്രതിഫലം മാത്രമല്ല വീട്ടിൽ ബർകത്തിനും സമാധാനത്തിനും ഭക്ഷണത്തിൽ ബർക്കത്തും ലഭിക്കുവാൻ ഏതൊരു പാചകത്തിനു മുൻപും വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ഈ ഒരു സൂറത്ത് പാരായണം ചെയ്തു കൊള്ളൂ,

വീഡിയോ കാണാം :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here