ലോകത്തെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി ഖത്തർ നിർമ്മിച്ച എട്ട് സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ, കാണേണ്ട കാഴ്ച്ചയാണ്,

0

അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ അടിമുടി മാറുകയാണ്, ലോകത്തെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന നിർമ്മിതികളാണ് ഒട്ടുമിക്ക അറബ് രാജ്യങ്ങളിലും നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ടത് 2022 ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പിൽ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുവാൻ ഖത്തർ നിർമ്മിച്ച ലോകത്തെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ എട്ടു സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ,

വീഡിയോ കാണാം

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here